Kangen Water

Thí Nghiệm Nước 

| English | Vietnamese | Nước Kangen | Thí Nghiệm Nước | Trình Bày Kangen | Nhân Chứng | Nước Kangen & Ngành Nails | Máy Kangen | Mua Máy | Công Ty Enagic |

                                                                 | Thuốc Nghệ Ukon | Cơ Hội Kinh Doanh | Enagic Gold Standard | Cách Gắn Máy | Liên Lạc |   

Liên lạc: Kimsuong Phan

Phone: 801-792-4707

Email: kimsuongp@gmail.com

TNghiệm Nước

Thí nghiệm kiểm chứng tiềm năng chống Oxy hoá (ORP) của nước Kangen:
Nước Kangen c
ó khả năng chống Oxy hoá cao, giúp ngăn ngừa lão hoá của các
t
ế bào.Người uống nước Kangen sẽ khoẻ và trlâu hơn.

Thí nghiệm kiểm chứng độ pH của nước Kangen:
Nước Kangen gi
àu tính Kiềm sẽ dung hoà được Axit.
Nước Kangen c
ó tác dụng kỳ diệu cho sức khoẻ con người
so với 1 số loại nước uống th
ông thường khác
.

Thí nghi
ệm kiểm chứng nước Kangen mang đặc tính cấu trúc phân
t
ử nước cực nhỏ (Micro Cluster):
V
ì vậy nước Kangen có khả năng thẩm thấu sâu và nhanh vào các tế bào,
giúp chuy
ển giao các chất dinh dưỡng và đào thải độc tố một cách hiệu quả.

Th
í nghiệm kiểm chứng nước Kangen có đặc tính loại bỏ các hoá
ch
ất độc hại dùng đ
ể bảo quản thực phẩm:
D
ùng nước Kangen rửa rau củ quả sẽ giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm
từ thuốc rầy v
à những hoá chất khác.

| English | Vietnamese | Nước Kangen | Thí Nghiệm Nước | Trình Bày Kangen | Nhân Chứng | Nước Kangen & Ngành Nails | Máy Kangen | Mua Máy | Công Ty Enagic |

                                                                 | Thuốc Nghệ Ukon | Cơ Hội Kinh Doanh | Enagic Gold Standard | Cách Gắn Máy | Liên Lạc |   

Liên lạc: Kimsuong Phan

Phone: 801-792-4707

Email: kimsuongp@gmail.com